Akcija

2024. gada 28. maijā Smiltenes novadā uzsākta ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija. Tās pirmajā nedēļā (līdz 1. jūnijam) Blomes, Bilskas, Launkalnes pagastā un Smiltenes pilsētā savākti 214 kubikmetri lielgabarīta atkritumu. Paldies ikvienam, kurš līdzdarbojas sava īpašuma sakopšanā, padarot zaļāku un ilgtspējīgāku vidi mums apkārt.

Konteineri, kuros bez maksas varēs nodot savā mājsaimniecībā radītos lielgabarīta atkritumus (līdz 2m3), būs izvietoti arī:

04.06. – Palsmanes pagastā, Centra katlu mājā;

04.06. – Variņu pagastā, Oktobra ielā 13;

05.06. – Grundzāles pagastā, Tilta ielā 5;

05.06. – Virešu pagastā, Sikšņu skolā;

06.06. – Virešu pagastā, Vecvirešos;

06.06. – Gaujienas pagastā, Robežniekos;

07.06. – Trapenes pagastā, Vējiņos;

07.06. – Apē, Druvās, Apes pagastā (EKO laukumā).

Ievērībai – šajos pagastos un pilsētā lielgabarīta atkritumus var nodot tikai tā iedzīvotāji!

Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji, izjauktas elektrotehnikas ierīces, metāllūžņi, santehnika un citi sadzīves priekšmeti, ko izmēra un svara dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Šie atkritumu veidi akcijas ietvaros no iedzīvotājiem tiks pieņemti bez maksas.

Lielgabarīta atkritumi nav sadzīves atkritumi, būvgruži, dažāda veida trauki ar šķidrumiem un pulverveida ķīmiskām vielām, kā arī šīferi un automašīnu riepas.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties šajā akcijā, jo tā ir lielisks veids, kā taupot sakārtot savu īpašumu un gādāt par zaļāku un ilgtspējīgāku vidi šīm un nākamajām paaudzēm. Lai kopā sanāk!