Kultūra
Balta, balta mana sirds

No zieda uz ziedu,
No sirds uz sirdi
Lido mīlestība.

Un zieds pēc zieda
Atkal izplaukst,
Un sirds pamostas.
Aiz gaismas mirdz zieds,
Aiz laimes pukst sirds,
Pa pasauli mūžam
Lido mīlestība…
/J.Poruks/ 

Saulainā sestdienā, 1. jūnijā Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Smiltenes pilsētā, kā lieli, tā mazi iedzīvotāji steidza apmeklēt ikgadējo ziedojumu vākšanas akciju “Balta, balta mana sirds”. Akcija ir kļuvusi par tradīciju, ko atzīmējam jau 16 gadus. Šis pasākums ir ne tikai izklaides un prieka avots, bet arī izcils veids, kā palīdzēt novada bērniem ar veselības problēmām. Ziedojums šogad ir rekordliels ‒ 3802,30 EUR. Saziedotā summa tiks nodota Latvijas sarkanā krusta pārstāvjiem un vēlāk Smiltenes novada bērniem ar īpašām vajadzībām.

 Ziedojumi labdarības akcijai tika vākti ilgākā laika posmā, izvietojot ziedojuma kastītes novadā Ģimenes un Mātes dienai veltītos koncertos- PII “Palsmane”, Smiltenes Kultūras centra “Buku” un “Buciņu” koncertā. PII ”Pīlādzītis” skolotājas  Zane Ozola, Zane Roslova, Olita Haka, Inguna Slapjuma, Ilze Mūrmane, Monta Sīmane, Lāsma Serdāne un Gunta Mežule iestudēja teātra izrādi, ko izrādīja bērnu dārzā “Pīlādzītis”, Smiltenes Kultūras centrā un Smiltenes vidusskolas skolēniem un bērnudārza bērniem.

Ziedojumi tika vākti arī tirdziņā, ko organizē akcijas patroneses Vivita Ķīkule (Latvijas Sarkanais Krusts), Maruta Vīgante, Inguna Slapjuma un Gunta Mežule. Šogad dalībai tirdziņā pievienojās arī Smiltenes novada bibliotēkas darbinieces.

Tirdziņu atbalstīja un aktivitātēs piedalījās:
Smiltenes bibliotēka,
PII “Pīlādzītis”,
Launkalnes pamatskola un PII
Apes PII “Vāverīte”,
PII “Palsmane”,
Palsmanes pamatskola,
Biedrība “Smiltenes Pūralāde”,
Lietišķās mākslas studija “Smiltene”,
Biedrība “Cerību spārni”, Smiltenes daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs “Īve”,
Robotikas pulciņš “Rekurobo” -Una Reķe,
Specializētā darbnīca “Kārkli”,
Uzņēmums “TUR:DE”- Dace Leimane,
Smiltenes Novadpētniecības muzejs,
Viesu nams “Kalbakas”,
Smiltenes novada Pašvaldības policija,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,
VUGD Smiltenes postenis,
Jaunsardzes centrs,
Smiltenes Kultūras centrs,
Vokālais ansamblis “Šurumburums” un “Blēņas”,
Bērnu deju kolektīvs “Knēvelīši”,
BMX dalībnieki un treneris,
SB “Ziedu dizains”- Solvita Bāliņa
Individuāli Ligita Norkusa, Vineta Sīmane, Ginta Grigule.

No sirds sakām paldies visiem, kas bija ar mums kopā 2024. gadā un atvēra sirdis labiem darbiem, lai palīdzētu Smiltenes novada bērniem. Uz tikšanos nākamgad!