a

 

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Valsts ieņēmumu dienests (VID) izsniegs licences ārpakalpojumu grāmatvežiem, un vienlaikus tiks izveidots ārpakalpojuma grāmatvežu Publiskais reģistrs.

Līdz šim, izvēloties ārpakalpojuma grāmatvedi, nebija pieejams valstiski atzīts mehānisms, kas palīdzētu noskaidrot, kurš no pakalpojumu sniedzējiem ir kompetents un uzticams. Ieviešot ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu, tiks nodrošināts minimālais profesionālās kvalifikācijas līmenis, veicināta konkurence un uzlabota pakalpojumu kvalitāte. Vienlaikus jebkura persona varēs tiešsaistē pārliecināties, vai tās izvēlētais ārpakalpojuma grāmatvedis ir saņēmis licenci grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai.

Lai uzņēmums varētu sniegt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus, būs nepieciešama licence, kas tiks izsniegta atbildīgajam grāmatvedim, kuram jābūt vismaz trīs gadu pieredzei grāmatvedības jomā un vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai (koledžas izglītība) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.

Likumā ir noteikts pārejas periods – līdz 2023. gada 1. jūlijam. Šajā laikā ārpakalpojuma grāmatveži savus pakalpojumu varēs sniegt bez licences. Vienlaikus pārejas periodā ārpakalpojumu grāmatveži, kuriem nebūs atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, varēs pilnveidot savu izglītību, lai tā atbilstu likumā noteiktajām licencēšanas prasībām. Personas, kurām ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības, varēs saņemt licenci, kas derīga līdz 2025. gada 1. jūlijam, iesniedzot VID dokumentu par izglītība apguvi. Savukārt personas, kas saņem vecuma pensiju vai kurām līdz pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, bet ir uzkrāta atbilstoša grāmatveža pieredze, licenci varēs saņemt piecu gadu periodam, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 1. jūlijam.

Tāpat, lai licence būtu spēkā, VID būs jāiesniedz atjaunota civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Licenci izsniegs piecu gadu periodam, un pēc tam to varēs pārreģistrēt. Par licences saņemšanu vai tās pārreģistrāciju noteikta valsts nodeva 100 eiro apmērā.

Licenci varēs saņemt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/ (EDS) kur no 2021. gada 1. jūlija būs pieejama iesnieguma forma: “Dokumenti” – “No veidlapas” –  “Citi” –  “Ārpakalpojuma grāmatveža licence” (Iesniegums ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai).

Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases (budžeta maksājumi), reģ.Nr.90000050138 norēķinu kontā LV33TREL1060130929900. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods.

Licence ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējam vai lēmums par atteikumu izsniegt licenci tiks nosūtīts individuāli – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Vienlaikus VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” tiks publicēta informācija par izsniegtajām licencēm https://www6.vid.gov.lv/.

Plašāka informācija VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv – “Uzņēmumiem” – “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” – “Informatīvie materiāli” – “Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana”.

 

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa