Kontakti

ovgaujienaspsk [at] smiltenesnovads.lv

Darbinieki

Ieva Zariņa

Direktore
ieva.zarina [at] smiltenesnovads.lv

Par realizācijas vietu 

  • Pamatojoties uz 2023. gada 31. maija Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 192 (protokols Nr. 8, 5.§.), Trapenes sākumskola pievienota Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai, kā rezultātā iestāde “Trapenes sākumskola” beidz pastāvēt ar 2023. gada 31. augustu. 
  • Ar 2023. gada 1. septembri Trapenes sākumskolas telpās Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola īstenoto:
    • pirmsskolas izglītības programmu;
    • pamatizglītības (1.–3. klase) programmu. 

Papildināt..........