Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izskatīt darbinieku un citu fizisko un juridisko personu iesniegumus par darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam.
 • Izvērtēt taisnīgi un godīgi darbinieku neētisko rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam, pamatojoties uz objektīviem un pārbaudāmiem faktiem.
 • Sniegt atzinumu par darbinieka konkrētās Ētikas kodeksa normas pārkāpumu.

Komisijas sastāvs  

 • Komisijas priekšsēdētājs:  
  • Edgars Avotiņš, pašvaldības domes priekšsēdētājs. 
 • Komisijas locekļi:
  • Astrīda Harju, domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos;
  • Andris Lapiņš, pašvaldības izpilddirektors;
  • Māris Rungulis, Juridiskā nodaļa vadītājs;
  • Evita Sirmā, Kancelejas un personāla nodaļas vadītājas vietniece personāla jautājumos;
  • Linda Zūdiņa, Raunas pagasta pārvaldes vadītāja.

Komisiju sēdes

Sēdes darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk