Komisijas galvenie uzdevumi

 • Komisijas darbības mērķis ir likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” izpilde.
 • Organizēt Smiltenes novada teritorijā esošo pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, vadīt privatizācijas procesu un apkopot informāciju par privatizācijas norisi.
 • Pieņemt lēmumus par pirkuma līgumu slēgšanu.

Komisijas sastāvs 

 • Komisijas priekšsēdētājs: 
  • Edgars Avotiņš, pašvaldības domes priekšsēdētājs. 
 • Komisijas locekļi: 
  • Gaidis Bogdanovs, Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes vadītājs;
  • Alda Zunde, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
  • Dace Klāva, nekustamo īpašumu speciāliste;
  • Valsts zemes dienesta pārstāve.

Komisiju sēdes

Sēdes darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk