Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izskatīt darbinieku un citu fizisko un juridisko personu iesniegumus par darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam.
 • Izvērtēt taisnīgi un godīgi darbinieku neētisko rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam, pamatojoties uz objektīviem un pārbaudāmiem faktiem.
 • Sniegt atzinumu par darbinieka konkrētās Ētikas kodeksa normas pārkāpumu.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētājs: 
   • Edgars Avotiņš, pašvaldības domes priekšsēdētājs. 
  • Komisijas locekļi: 
   • Astrīda Harju, domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos;
   • Dainis Aļeksējevs, pašvaldības domes deputāts;
   • Otārs Putrālis, pašvaldības domes deputāts;
   • Toms Markss, pašvaldības domes deputāts.

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk