Komisijas galvenie uzdevumi

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētājs: 
   • Edgars Avotiņš, pašvaldības domes priekšsēdētājs. 
  • Komisijas locekļi: 
   • Inita Dzenīte, uzņēmējdarbības speciāliste;
   • Sarmīte Daudziete, teritorijas plānotāja;
   • Alda Zunde, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
   • Daina Kļaviņa, nekustamo īpašumu speciāliste;
   • Ilze Rušiņa, nekustamo īpašumu speciāliste;
   • Gunta Mangale, zemnieku saimniecības “Vecvindas” īpašniece.

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk