Komisijas galvenie uzdevumi

 • Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs.
 • Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību.
 • Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai.
 • Sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai.
 • Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā.
 • Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā.
 • Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālajām rezervēm.
 • Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem.
 • Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētājs:
   • Edgars Avotiņš, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
  • Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
   • Ineta Bērziņa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Smiltene;
   • Dainis Smarods, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ape.
  • Komisijas locekļi:
   • Ilona Niedra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
   • Dina Līte – Zaķe, Veselības inspekcija;       
   • Mārcis Ulmanis, Pārtikas un veterinārā dienests;
   • Areta Vītola, Slimību profilakses un kontroles centrs;
   • Andrejs Nakoskins, Valsts policija;
   • Māris Bisenieks, Smiltenes novada Pašvaldības policija;
   • Sandis Cipruss, Valsts robežsardze;        
   • Zigmārs Krilovs, Nacionālie bruņotie spēki;
   • Edgars Veršelo, Valsts meža dienests;       
   • Ilze Luika, Valsts vides dienests;
   • Dzintars Suts, AS “Augstsprieguma tīkls”;
   • Vilnis Gailis, AS “Gaso”;
   • Georgijs KiseļovsAS “Conexus Baltic Grid”;
   • Andris Lapiņš, Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors;
   • Pārsla Kupriša, Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciāliste;
   • Didzis Lūkins, SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca”;
   • Evija Zurģe, Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos;
   • Inta Siliņa, Smiltenes novada Sociālais dienests;
   • Aigars Vīvuliņš, SIA “Smiltenes NKUP”, medību kolektīvu pārstāvis;
   • Raitis Pudāns, Smiltenes novada pašvaldības IT nodaļa;
   • Guntis Lošins, AS “Sadales tīkls”;
   • Guntis Beļickis, AS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”.
  • Komisijas sekretārs:
   • Gatis Bormanis, Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas saimniecības pārzinis.

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk