Bilskas ezers
Foto: I.Punkstiņa
 • Pagasta platība – 159,9 km2.
 • Iedzīvotāju skaits pagastā – 1089 (01.01.2024. PMLP dati).

Vēsturiskā izcelsme 

Par to, kā Bilska tikusi pie tāda savdabīga vārda, ir dažādas versijas.

Viena: kādreiz šeit plašas zemes piederējušas poļu panam Beļskim, un viņa uzvārds likts Bilskas nosaukuma pamatā.

Otra: zviedru kara laikā pie ezera bijusi zviedru karaspēka apmetne. Notikusi kauja, kas nesusi zviedriem lielus zaudējumus, kuru dēļ tie savas apmetnes vietu nodēvējuši „Bilskanda”, kas nozīmējis „zaudējumu pie ūdeņiem”, un tā cēlies Bilskas vārds.

Vispārējs raksturojums

Bilskas pagasta nozīmīgākie centri ir Bilska, Mēri, Lobērģi, Zeltiņi. Pagasta dienvidu daļā augstienes un pauguraines mijas ar līdzenumiem, bet ziemeļdaļa ir līdzena, ar plašiem laukiem un ievērojamām meža platībām. Lielākie ezeri – Bilskas 7,4 ha, Sūča 6,1 ha un Mēru ūdenskrātuve 1,6 ha.

Teritorijā atrodas vairāki arheoloģiskie un kultūrvēstures pieminekļi. Spilgts kultūrvēsturiskā mantojuma objekts ir Mēru muižas (vācu: Mehrhof) apbūve ar parku (19. gs. beigas - 20. gs. sākums). Muižas ēka celta 1905. gadā pēc muižas īpašnieka J. A. Hekera pasūtījuma. 1926. gadā muižas telpas tiek pārbūvētas un piemērotas skolas vajadzībām. Līdz 2009. gadam šajā ēkā atradās Birzuļu pamatskola. Muižas parks ir ievērojams ar diviem dižkokiem – Mēru dižozolu un Eiropas lapegli. Dabas pētnieki uzskata, ka Mēru dižozols ar 5,05m stumbra apkārtmēru ir kuplākais Baltijā, – tā vainaga projekcija ir 33x30m, tas varētu būt ap 175 gadus vecs. Parkā ir arī Latvijā reti sastopami, aizsargājami un eksotiski augi – valrieksts, sarkanlapu ozols, svešzemju skujkoki, bārbeles krūms, parastā čuža, u.c.

Kopš 2011. gada Mēru muižā darbojas Smiltenes Novadpētniecības muzejs. 2017. gada rudenī muzejā tika atklāta pastāvīgā ekspozīcija, kas vēsta par medicīnas vēsturi Smiltenes novadā un dakteru Ilzes un Jāņa Krūmalu ieguldījumu Smiltenes kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanā, vākšanā un saglabāšanā, radot priekšnosacījumus muzeja izveidošanai. 2018. gadā muzejs ieguva pirmreizēju akreditāciju. Šobrīd muzejā skatāmas regulāras tematiskās izstādes un pamatekspozīcijas, kuras vēsta par Smiltenes vēsturi no 7. gs. līdz pat mūsdienām.

Kultūrvēsturiski nozīmīgi pieminekļi: Kalnaegļu Upurozols, Līdaciņu Jāņu kalns ar akmeni, Līdaciņu senkapi, Panderu Upurkalns un Upurakmens, Piltiņu, Dzirkaļu un Vecruiku senkapi.

Bilskas pagastā meži aizņem 44,4% no pagasta teritorijas. Valsts meža īpašumus apsaimnieko VAS „Latvijas valsts meži”. Daudzu gadu kopšanas rezultātā netālu no Mēru centra 72,3 ha platībā izveidota plusaudze – „Izcilā audze”, Latvijā ir tikai divas šādas audzes, kokiem šeit ir izcili taksācijas rādītāji, tie ir slaidi, labi atzarojušies ar tieviem zariem un šauru vainagu. No šīm audzēm ņem potzarus, kurus izmanto sēklu plantāciju veidošanai. Meži ir bagāti ar meža dzīvniekiem, kas ļauj attīstīt medību saimniecību un tūrismu.

Īpaši iecienīta atpūtas vieta Bilskas pagastā ir Bilskas ezera pludmale, kas katru gadu kļūst apmeklētājiem patīkamāka.Bilskas ezera apkārtnes sakopšanā un pilnveidošanā savu roku ir pielicis teju katrs bilskēnietis. Nerakstīts likums ir Lielā talka pie ezera, kā arī piedalīšanās talkās, lai sasniegtu mērķi – dabas taka apkārt visam ezeram.Pilnveidojot ezera apkārtni, apgūstam ziedošanas prasmi, katra jūlija trešajā ceturtdienā tiekamies vietējās kopienas svētkos- Alejas svētkos, kur priecājamies par paveiktos un gūstam līdzekļus tālākai ezera labiekātošānai. Bilskas ezers ir Bilskas ciema sirds. Pie ezera kartu gadu 22. jūnijā var piedzīvot maģiskākos vasaras saulgriežus.

Līdz 2023. gada 31. augustam Bilskā darbojās Bilskas pamatskola. Šobrīd ir PII “Pīlādzītis “ izglītības programmas realizācijas vieta ar 3 PII gupām, divas bibliotēkas – Bilskas bibliotēka ar Ārējās apkalpošanas punktu Loberģos un Birzuļu bibliotēka, kas nodrošina interneta pieejamību, divi veikali, feldšeru punkts, aptieka SIA ”Kaķis LJ”, Birzuļu Tautas nams, kurā kopš 1998. gada darbojas Birzuļu Tautas nama amatieru teātris.

Lielākie uzņēmēji pagastā dabojas kokapstrādē, piena un gaļas lopkopībā,  stādu un ziedu audzēšana, graudaugu audzēšana, celtniecība, metālapstrāde un tūrims. 

Apskates objekti 

 • Bilskas ezers un dabas taka
  • Koka laipu dabas taka vijas gandrīz ap visu Bilskas ezeru, tās kopējais garums aptuveni 2  km vienā virzienā. Dodoties pastaigā, priecēs gan ezera ainava, gan purvainā mežmala. Takā izvietotas atpūtas vietas ar soliņiem un šūpoles. Netālu no stāvlaukuma ierīkota labiekārtota peldvieta, piknika vieta, pludmales volejbola laukums, kā arī aptuveni 56 m gara baskāju taka. 
 • Mēru dižozols un dižlapegle
  • Mēru muižas skaistumu vairo tai apkārt apstādītais parks, kura lepnums ir dižozols. Tā vainaga apkārtmērs novērtēts kā lielākais Baltijā (33 m), bet tam pretī, blakus senu un lielu dzīvības koku alejai, pāri pils jumtam lūkojas Eiropas dižlapegle.
 • Smiltenes Novadpētniecības muzejs Mēru muižā
  • Izstādes un ekspozīcijas vēsta gan par Mēru muižas un tajā darbojušās skolas vēsturi, gan par Smiltenes pilsētas un apkārtnes dažādiem vēstures periodiem un notikumiem. Šeit satiekas paaudzes un laikmeti - firsts Pauls Līvens, mācītāji Jakobs Lange un Kārlis Kundziņš, Zeiboltu Jēkabs un viņa radītais Barons Bunduls, keramiķis Jēkabs Dranda, mākslinieks Rūdolfs Pērle un citi ievērojami cilvēki stāsta Smiltenes stāstu gadsimtu garumā.