Kolektīva žanrs
Koris
Kolektīva veids
Jauktais
Darbības vieta
Raunas Kultūras centrs

  • Jauktais koris "Rauna" dibināts 2006. gadā.
  • Raunēnieši visos laikos ir bijuši aizrautīgi dziedātāji. Laika ratam griežoties un turpinot tik sen aizsāktās kora dziedāšanas tradīcijas Raunā, mēs izdziedam arvien jaunas dziesmas! Dziesma uz brīdi paceļ spārnos, liek piemirst ikdienas steigu, satraukumu.
  • Mēs dziedam dažādu komponistu darbus, priekšroku dodot jauniem skaņdarbiem.
  • Korī dzied dažādu profesiju pārstāvji un mūs visus vieno mīlestība uz dziesmu. 
  • Jauktais koris „Rauna” labprāt piedalās sava novada rīkotajos pasākumos, Latvijā organizētos koru koncertos. Neaizmirstami mirkļi pavadīti, dziedot Mežaparka estrādē.

Dziesma, mūzika - mirklis sirds spēkam. Dziesma dod spēku, pārliecību, spēj vienot. Ja arī Tev sirdī ir vēlme dziedāt, tad atceries, mēs Tevi gaidām!

Koris Rauna