Kolektīva žanrs
Vokālais ansamblis
Kolektīva veids
Vīru
Darbības vieta
Gaujienas Tautas nams

  • Vīru vokālais ansamblis savu darbību uzsāka 2015. gada rudenī ar vadītāju Ilzi Dāvi.  
  • Kolektīvs savā pastāvēšanas laikā ir iestudējis daudzas dziesmas un uzstājies dažādos koncertos un pasākumos. Protams, neizpalika apvienoto novadu Apes, Alūksnes, Gulbenes, Balvu  vokālo ansambļu skates.
  • Ansamblim ir ļoti cieša sadarbība ar Gaujienas sieviešu vokālo ansambli un Trapenes sieviešu kori, kopīgi uzstājoties koncertos savā un kaimiņu novados, kā arī Igaunijā, Minsterē. 
  • Vīru vokālais ansamblis ir uzstājies Ziemassvētku koncertos, Valentīndienas ansambļu sadziedāšanās koncertā, ansambļu sadziedāšanās spēlē Mierkalna tautas namā, Gaujienas senioru dāmu deju kolektīva “Sindas” jubilejas pasākumā, skolotāju dienā,  Līgo svētkos, Muižas svētkos Gaujienā, 2020.gadā piecu gadu jubilejas koncerts ‘’Mēs, puisēni, jaun ’būdami’’
  • Repertuārs ir ļoti plašs, tajā iekļautas patriotiskas dziesmas, tautas dziesmas, humoristiskas un, protams, par mīlestību. 2021. gada septembrī  ansamblis kopā ar  Roberto Meloni prezentēja  grāmatu “Pa bērnības garšām ar Roberto”.
  • Vīru ansamblī ir spēcīgi, jautri un dziedoši vīri, kuri aicina ikvienu pievienoties ansamblim, lai parādītu arī citiem spēcīgo un skanīgo vīru balsi!
Gaujienas vīru vokālais ansamblis

 

Gaujienas Tautas nams

kulturagaujiena [at] smiltenesnovads.lv