Trapenes pagasts
Foto: A.Melderis
 • Pagasta platība – 137,9 km2.
 • Iedzīvotāju skaits pagastā – 640 (01.01.2024. PMLP dati).

Vispārējs raksturojums

Trapenes pagasts atrodas Trapenes līdzenuma ziemeļu malā. Ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocība ir Rīgas – Veclaicenes šoseja, kura šķērso pagasta teritoriju, tūrismam piemērota daba un klimats. Šoseju ar Trapeni pie Līzespasta savieno apmēram 5 km gara lapegļu gatve.

Pagasta robežās plūst Melnupe ar Baltiņupīti un Blīgznu. Rietumu daļā ir Dzērvupe, kura ietek Gaujā. Lielākie ezeri ir: Garais, Luksts, Sētas un Ķīšezers.

Trapenes Kultūras nams kopš 1934. gada atrodas bijušajā barona Voldemāra fon Vulfa medību pilī. Kultūras nams ir atvērts dažāda vecuma un interešu grupu cilvēkiem. Bibliotēka kopš 1947. gada līdz mūsdienām no grāmatu krātuves kļuvusi par mūsdienīgu informācijas sniedzēju. Tā atrodas medību pilī Bormaņu muižā.

Trapenē ir radīti labi apstākļi sportistiem – labiekārtota sporta zāle, inventārs, sporta laukumi. 

Trapenes pagastā lielāko zemnieku saimniecību darbības veids ir lopkopība. 


Apskates objekti 

 • Trapenes lapegļu aleja
  •  Dabas piemineklis aptuveni 5 km garā lapegļu aleja, kas sākas Līzespastā un iet līdz un cauri Bormaņmuižai (Trapene). Iespaidīgajā gatvē vēl joprojām slejas aptuveni 630 lapegles, kas tika iestādītas muižkunga Tuša vadībā ap 1900. gadu. Šī ir viena no garākajām lapegļu alejām Latvijā.
 • Bormaņu muiža
  •  Bormaņu muižas kungu māja celta 19. gadsimta sākumā kā Gaujienas muižas īpašnieka barona Voldemāra fon Vulfa medību pils, tagad tajā atrodas Trapenes kultūras nams. Medību vajadzībām bijis ierīkots fazānu dārzs.
 • Trapenes novadpētniecības centrs
  •  Novadpētniecības centrā skatāms Trapenes pagasta kultūras mantojums, ekspozīcija par barona Voldemāra fon Vulfa muižu, uzzināsiet par rakstnieku un dzejnieku Linardu Laicenu. Ekspozīcija par novadnieku dzejnieku Ojāru Vācieti stāsta pa viņa vecākiem, par paša dzejnieka bērnības un skolas gadiem. Sēžot ērtos krēslos, var klausīties dzeju, paša autora izpildījumā.
 • Senlietu muzejs “Fazāni”
  •  Muzeja krājumā atrodas ap 60 tūkstošiem priekšmetu, 99% eksponātu ir ziedoti. Senāk te bijis barona Vulfa muižas parks. Mājas nosaukumu izskaidro fakts, ka barons audzējis fazānus. Pati vecākā un retākā, pēc leģendas, 300 gadu veca manta- Ernsta Glika ledusskapis. 
 • Mikužu saiešanas nams
  •  Mikužu saiešanas namu cēla latviešu zemnieki 1803. gadā, tas pārbūvēts tika 1872. gadā. pēc brāļu draudžu kustības panīkuma (19. gs vidū) ēku izmantoja kā baznīcas lūgšanas namu. Atrodas pie "Mikužu" māju iebraucamā ceļa (no Bormanu muižas puses), tuvu pašām mājām mazās Pēterupītes krastā. Ēkā joprojām notiek Gaujienas draudzes dievkalpojumi.
 • Piemiņas akmens Ojāram Vācietim
  • ​​​​​​​Pie Trapenes sākumskolas atrodas piemiņas akmens dzejniekam Ojāram Vācietim, uzstādīts 1984. gadā, tēlnieks Ainārs Zelčs.
 • Piemineklis Lainardam Laicenam
  •  1983. gadā tika atklāts tēlnices Gaidas Grundbergas veidotais piemineklis pieminot rakstnieku Linardu Laicenu (1883 - 1938).