Par padomes darbību 

 • Sporta padomes mērķis  ir racionāla, uz kritērijiem balstīta Smiltenes novada pašvaldības budžeta līdzekļu plānošana un sadale sporta nozarē, tādējādi sekmējot sporta nozares attīstību novadā. 
 • Sporta padomes galvenie uzdevumi
  • aktualizēt, analizēt, sniegt ieteikumus un risināt Smiltenes novada sporta dzīves jautājumus;
  • izstrādāt jaunu, uz kritērijiem balstītu kārtību finansējuma sadalē Smiltenes novada sportistiem, komandām un sporta organizācijām;
  • izskatīt un sniegt ieteikumus domei par finansējuma piešķiršanu Smiltenes novada sporta pasākumiem un Smiltenes novada sporta organizāciju finansējuma pieprasījumiem, kurus sporta organizācijas iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā atbilstoši noteikumiem Nr. 22/23 “Par pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību sporta attīstībai Smiltenes novadā”;
  • izskatīt un sniegt ieteikumus domei par finansējuma piešķiršanu juridiskām personām Smiltenes novada sportistu treniņu un sacensību darba daļējai nodrošināšanai;
  • izskatīt, sniegt priekšlikumus un apstiprināt Smiltenes novada sporta organizāciju iesniegto sacensību gada kalendāru. Smiltenes novada sporta organizācijas informāciju par plānotajām sacensībām un aktivitātēm iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā līdz kalendārā gada 31. janvārim. 

Padomes sastāvs 

 • Padomes priekšsēdētājs:
  • Matīss Mežulis, Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs. 
 • Padomes locekļi: 
  • Inga Ērgle, Smiltenes novada pašvalības depuāts,
  • Andris Abrāmovs, Smiltenes novada pašvalības depuāts, Raunas sporta kompleksa administrators,
  • Raivis Vizulis, Smiltenes novada pašvalības deputāts,
  • Mikus Lacbergs, SIA “AL Mežs” vadītājs,
  • Andris Jaunzems, Smiltenes pilsētas Bērnu un jauniešu sporta skolas treneris,
  • Ilmārs Kauliņš, SIA “Mežvalde AD” valdes loceklis. 
 • Sekretāre: 
  • Iveta Spolīte.

Matīss Mežulis

Iestādes vadītājs
matiss.mezulis [at] smiltenesnovads.lv