Sakoptības mēnesis 

 • Katru gadu pavasarī un rudenī Smiltenes novadā tiek izsludināts Sakoptības mēnesis.
 • Norises laiks tiek izsludināts, publicējot paziņojumu pašvaldības tīmekļvientē un citos informācijas kanālos.
 • Sakoptības mēneša izsludinātajā termiņā ugunskurā atļauts sadedzināt tikai koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus sava īpašuma teritorijā. Dedzinot koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus, iedzīvotājiem jāzvēlēlas tam piemēroti laikapstākļi, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai.

Savākto lapu bezmaksas izvešanas akcija Smiltenē

 • Sakoptības mēneša laikā sadarbībā ar SIA “Smiltenes NKUP” Smiltenes pilsētas teritorijā no iedzīvotāju norādītām vietām un uzņēmumiem tiek izvesti maisi ar sagrābtām lapām un citām zaļo augu daļām (dārza augu laksti, zāle, nezāles).
 • Maisu izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:
  • no katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk par 1 reizi;
  • izvešana jāpiesaka pašvaldības norādītajā termiņā;
  • obligāti noziņojamā informācija: mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā, ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numurs;
  • savāktās zaļo augu daļas un lapas liek savos maisos, kurus var nodot otrreizējai pārstrādei, kā arī tie jānovieto ārpus sētas;
  • gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts augļu, ogu, dārzeņu, zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiks izvesti.

Zaru izvešanu par maksu veic:

Maisu izvešanas zonas 

Ielas un apdzīvotas vietas, kurās plānots izvest maisus
I zona Cēsu iela, Daugavas iela, Druvas iela, Dzērves iela, Dzirnavu iela, Ezera iela, Gaujas iela, Kalēju iela, Kalnamuiža, Kanāla iela, Kapu iela, Lielā iela, Līkā iela, Mazā Dārza iela, Mazā Jaunā iela, Pļavas iela, Podnieku iela, Rūpniecības iela, Stacijas iela, Valkas iela, Valmieras iela, Vaļņu iela, Vēju iela, Vidzemes iela
II zona Abuls iela, Audēju iela, Ābeļu iela, Baznīcas laukums, Celtnieku iela, Ceriņu iela, Cērtenes iela, Drandu iela, Kaikas iela, Kalna iela, Klusā iela, Krasta iela, Krāsotāju iela, Lauku iela, Lazdu iela, Limbažu iela, Līkuma iela, Līvu iela, Marijas iela, Mētras iela, Mūrnieku iela, Parka iela, Pils iela, Pilskalna iela, Raiņa iela, Rīgas iela, Veldes iela
III zona Atmodas iela, Augstā iela, Avotu iela, Bērzu iela, Blaumaņa iela, Brūža iela, Dakteru iela, Dārza iela, Galdnieku iela, Jaunā iela, Kaļķu iela, Klievu iela, Ķiršu iela, Lejas iela, Meža iela, Mežoles iela, Ozolu iela, Peldu iela, Priežu iela, Saltupi, Silva, Smilšu iela, Sporta iela, Zaķu iela