Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izskatīt iesniegumus un tam pievienotos dokumentus vai ziņas par publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanu un pieņem motivētu lēmumu gadījumos, kad tā nolemj izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai nolemj atlikt iesnieguma izskatīšanu.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja: 
   • Velga Mālkalne, Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja.
  • Komisijas locekļi:
   • Māris Bisenieks, Pašvaldības policijas priekšnieks;
   • Ingars Veismanis, Saimnieciskās nodaļas vadītājs;
   • Matīss Mežulis, Sporta pārvaldes vadītājs;
   • Astrīda Harju, domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos.

   

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk