Gads
2024
Mēnesis
Februāris
Veids
Publiskās apspriešanas
Statuss
Aktuāla

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr. 7/23 Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība” 9. punktu publicējam lēmumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanas uzsākšanu.

Lēmums Nr. 94

Lēmums Nr. 95

Lēmums Nr. 96

Lēmums Nr. 97

Lēmums Nr. 98

Lēmums Nr. 226

Lēmums Nr. 286

 Lēmums Nr. 287

Lēmums Nr. 288

Lēmums Nr. 289