Gads
2021
Mēnesis
Oktobris
Veids
Sabiedriskās apspriešanas
Statuss
Noslēgusies

2020.gada 28.oktobra Smiltenes novada domes sēdē deputāti izskatīja un apstiprināja Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijas pirmo redakciju, kura no 2021.gada 16.augusta līdz 3.septembrim tiek nodota sabiedriskai apspriešanai iedzīvotājiem.

Cērtenes pilskalns ir iedzīvotāju iecienīta pastaigu vieta, kur var baudīt mieru un dabas tuvumu. Pilskalna teritorija ir ļoti daudzveidīga un bagāta, taču vietām pilskalna skaistums ir jāatklāj, atbrīvojot ainaviski skaistos skatus no apauguma, kā arī iedzīvotāju plūsma ir jāorganizē, lai teritorijā neveidotos pārmērīgi izbradājumi. Pilskalna teritorija pieder gan pašvaldībai, gan AS “Latvijas Valsts meži”,  lai attīstītu un sakārtotu pilskalna teritoriju iztrūka vienotas koncepcijas par teritorijas attīstību.

Pēc Smiltenes novada pašvaldības pasūtījuma ainavu arhitekte, telpiskās plānošanas speciāliste Sabīne Skudru izstrādāja vienotu Cērtenes pilskalna teritorijas attīstības koncepciju, kuras mērķis ir izstrādāt skaidru vīziju teritorijas plānveidīgai attīstībai, nepieciešamo darbu plānu secīgai attīstības ieceru īstenošanai.

            Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021.gada 16.augusta līdz 2021.gada 3.septembrim. Tās ietvaros tiek rīkota sabiedriskā apspriede 2021.gada 6.septembrī plkst. 17.30 Smiltenē Cērtenes pilskalna pļaviņā pie lapenes atbilstoši spēkā esošajiem valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Apspriešanas laikā iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar izstrādāto plānu- 

Un piedalīties apspriedē, kā arī izteikt savu viedokli vai priekšlikumus par to, kādam vajadzētu būt Cērtenes pilskalnam un apkārtējai teritorijai sūtot tos Smiltenes novada pašvaldībai uz e-pastu [email protected] vai papīra formātā ievietojot tos Smiltenes novada pašvaldības pastkastītē Dārza ielā 3, Smiltenē līdz 2021.gada 3.septembrim. Uz sabiedrisko apspriedi jāpiesakās rakstot Smiltenes novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas speciālistei Agijai Kukainei uz e-pastu [email protected] vai zvanot uz tālruni 26395999, kā arī, lai iepazītos ar koncepciju papīra formātā, lūdzam sazināties ar Agiju Kukaini.

Apspriešanas noslēgumā visi iegūtie dati tiks apkopoti un izanalizēti, lai sagatavotu teritorijas attīstības koncepcijas galīgo variantu, kuru iesniegt apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldībā.

Aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā www.smiltenesnovads.lv, jo valstī noteiktie ierobežojumi var mainīties un līdz ar to mainīties var arī sabiedriskās apspriedes norises vieta un formāts.