Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs
Veids
Sabiedriskās apspriešanas
Statuss
Noslēgusies

Apkopoti sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi

Apkopota informācija par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem.

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no šī gada 5.jūnija līdz 5.jūlijam, un tās laikā ikviens interesents varēja iepazīties ar sagatavotajiem ilgtspējīgas attīstības stratēģijas materiāliem mājaslapā www.smiltenesnovads.lv, novada bibliotēkās, kā arī novada pagastu pārvaldēs. Sabiedriskās apspriešanas laikā notika arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Smiltenē un Palsmanē.

Ar saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem var iepazīties 

Balstoties uz saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, tiek sagatavota Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam galīgā redakcija.

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam tiek sagatavota projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.