Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izvērtēt projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā iesniegtos pieteikumus.
 • Sagatavo konkursa rezultātus un komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu izvērtētajiem projektiem apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja: 
   • Ieva Dille, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
  • Komisijas locekļi: 
   • Velga Mālkalne, Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja;
   • Inta Siliņa, Sociālā dienesta vadītāja;
   • Astrīda Harju, domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos;
   • Jānis Adienis, Finanšu nodaļas vadītājs;
   • Edgars Roslovs, Izglītības pārvaldes vadītājs;
   • Matīss Mežulis, Sporta pārvaldes vadītājs;
   • Inita Dzenīte, uzņēmējdarbības speciāliste. 

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk