Statuss:
Īstenošanā
elfla
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • Projekta nosaukums: Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/043
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada pašvaldība
 • Projekta mērķis:
  • Veicināt vietējās sabiedrības veselību Raunas novadā
 • Projekta īstenošanas laiks:

 

 • Projekta finansējums:
  • Finansējuma saņēmējs: Raunas novada dome 
 • Projekta aktivitātes:
  • Vietējās veselības veicināšanas pasākumi
 • Publicitāte: