Statuss:
Īstenošanā
Interreg logo
 • Projekta nosaukums:Projekts “Stormwater purification with construction and demolition waste” ,Nr.CB0100091 (latviski - Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietusūdens attīrīšanā).
 • Projekta mērķis:
  • Projekta mērķis ir pārrobežu sadarbībā izstrādāt un testēt daudzslāņu lietus ūdeņu filtrācijas sistēmas, izmantojot reģenerētus būvniecības atkritumus.
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • INTERREG Centrālā Baltijas programma 2021.- 2027. gadam, vides un resursu izmantošana.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
  • Rīcības virziens 14: Klimatnoturība un enerģētika
  • Uzdevums 53: Sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām
  • Rīcības virziens 15: Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
  • Uzdevums 59: Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku
 • Projekta aktivitātes:
  • Projekta ietvaros tiks izstrādāts pārbaudīts risinājums, kā izmantot reģenerētus būvniecības atkritumus lietus ūdens filtros. Inovatīvais risinājums sniegs ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā šajā jomā, radot idejas un iespējas, kā arī ļaus pašvaldībām ieviest jaunus, klimatam draudzīgus risinājumus lietus ūdeņu attīrīšanai.
 • Aktivitātes:
  • Projekts ir vērsts uz inovatīvas lietus ūdeņu filtrācijas sistēmas izstrādāšanu un testēšanu gan laboratorijas vidē, gan ārtelpas testos, kuros tiks būvēti pilna mēroga lietus ūdens filtri Lahti pilsētā (Somija), Harju apriņķī (Igaunija) un Smiltenes novada pašvaldībā.
 • Projekta partneri:
  • Lahti pilsēta (Somija), LUT universitāte (Somija), Helsinku universitāte (Somija), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Harju apriņķa pašvaldību apvienība (Igaunija), Smiltenes novada pašvaldība (Latvija).
 • Projekta ilgums:
  • 01.04.2023. – 31.03.2026.
 • Projekta finansējums:
  • Kopējās plānotās projekta izmaksas 6 partneriem 2 587 356,53EUR
  • Programmas finansējums 2 069 885,05EUR
  • Smiltenes novada pašvaldības projekta tiešās izmaksas 309 580,89 EUR
  • Programmas finansējums 247 664,71EUR
  • Nacionālais finansējums 30 958,09EUR
  • Pašvaldības finansējums 30 958,09 EUR
 • Pievienotie dokumenti: