Statuss:
Noslēdzies
ape
  • Programma, prioritāte, aktivitāte: Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.
  • Projekta iesniedzējs, partneri: Smiltenes novada dome
  • Projekta mērķis: Veicināt publisko ūdeņu pieejamību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu publisko ūdeņu izmantošanas iespēju visām interešu grupām Smiltenes novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.
  • Projekta realizācijas laiks: 31.05.2020.
  • Projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 49867,10 EUR, no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 41901,00 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 7966,10EUR.
  • Projekta aktivitātes: Projekta rezultātā tiks izveidota brīva piekļuve ezeram, peldētava, kā arī uzstādīti labiekārtojuma elementi un izveidots šķembots laukums.
  • Projekta teritorija: Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
  • Pievienotie dokumenti:
uh