Statuss:
Noslēdzies
hi
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: 
  • LIFE, pielāgošanās klimata pārmaiņām
  • Projekta nosaukums: “Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049
 • Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri:
  • Eiropas pašvaldības- Aguilas pašvaldība (Spānija), Cartagenas pašvaldība (Spānija), Alfândega da Fé pašvaldība (Portugāle), Lorcas pašvaldība (Spānija), Mértolas pašvaldība ( Portugāle), Smiltenes pašvaldība (Latvija)
  • Konsultatīvās institūcijas-Instituto Fomento Región de Murcia (Spānija), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Spānija), SIA Ekodoma (Latvija), EuroVértice Consultores, S.L. (Spānija), IrRADIARE, Science for evolution, Lda (Portugāle).
 • Projekta mērķis: LIFE ADAPTATE galvenais mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldībām un inženierkonsultatīvām institūcijām, lai atrastu, izstrādātu labākos tehniskos risinājumus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
 • Projekta ilgums: 01.09.2017.- 30.09.2021.
 • Projekta finansējums:
  • Kopējās plānotās projekta izmaksas 11 partneriem: 3 214 997 EUR
  • Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 291 461,00 EUR: Programmas finansējums: 185 234 EUR
  • Pašvaldības finansējums:106 227 EUR
 • Projekta aktivitātes:
  • Smiltenes pašvaldība – Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana.
  • Aguilas pašvaldība – mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni.
  • Lorkas pašvaldība – galveno ielu noēnošana Lorkas pilsētā.
  • Kartagenas pašvaldība – pilsētas zaļo zonu apvienošana LIFE programmas ietvaros.
  • Mertola pašvaldība – klimatu pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana.
  • Alfândega da Fé pašvaldība – ēnaino zonu izveidošana, izmantojot saules paneļu sistēmas.
 • Projekta teritorija: Latvija, Portugāle, Spānija
 • Publicitāte:
uh