Statuss:
Noslēdzies
uh
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Valsts reģionālās attīstības aģentūra apstiprināja Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas konkursā „Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”
 • Projekta iesniedzējs, partneri: Smiltenes novada dome
 • Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
  • Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
  • Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītājs A.Jaunpetrovičs
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis- veidot ģimenēm draudzīgu vidi, labiekārtojot Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumu un skeitparku, kā arī veicināt pozitīvās attieksmes veidošanu sabiedrībā starp dažādām sabiedrības grupām, organizējot pasākumus sabiedrības līdzdalības veicināšanai, sadarbībā ar biedrībām “Latvijas Sarkano Krustu” un “VeloLifestyle”.
 • Projekta aktivitātes: Infrastruktūras vides uzlabošanu Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumā un skeitparkā, ikgadējā 1.jūnija pasākuma ģimenēm “Balta, balta mana sirds” organizēšanu un velo pārgājienu bērniem un jauniešiem šā gada jūlijā
 • Projekta realizācijas laiks: Līdz 2018.gada 15.novembrim.
 • Projekta izmaksas:
  • Projekta kopējās izmaksas – 22 476, 46 EUR
  • valsts budžeta mērķprogrammas finansējums 15 508,76 EUR, 69%.
  • Pašvaldības finansējums 6967,70 EUR,  31 %.
 • Projekta teritorija: Smiltenes novads, Smiltenes pilsētas Bērnu rotaļu laukums, skeitparks
 • Galvenie rādītāji:
  • Atjaunots skeitparks, bērnu rotaļlaukumā uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.
  • Labdarības akcijas “Balta, balta mana sirds” norise.
  • 18.jūlijā tiks organizēts velo pārgājiens bērniem un jauniešiem ar aktivitātēm Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumā Gaujas ielā 1, skeitparkā, kur notiks instruktāža drošībai skeitparkā, uz ielas un pilsētvidē bērniem un jauniešiem, ar velosportistu paraugdemonstrējumiem.
 • Publicitāte:
  • 22.05.2018.
  • 29.05.2018.
  • 05.06.2018.
  • 04.07.2018.
  • 20.07.2018.