Statuss:
Noslēdzies
uh
 • Projekta programma, prioritāte, aktivitāte: Valsts autoceļu fonds; Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevums 3.1.1: “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību un pasākumu”  
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): 
  • Smiltenes novada dome
  • Valsts akciju sabiedrība A/s “Latvijas Valsts ceļi”  
 • Par projektu atbildīgā(s) persona(s): Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā, tālrunis 64707877  
 • Projekta mērķis: Būvprojekta mērķis ir izveidot celiņu, kurš būtu komfortabls, kvalitatīvs un drošs gan gājējiem, gan velobraucējiem. Projekta rezultātā cilvēkiem tiks nodrošināta droša un ērta pārvietošanās gar autoceļu P27 posmā no Smiltenes līdz Silvai, uzlabota un attīstīta ilgtspējīga satiksmes infrastruktūra, iedzīvotājiem tiks uzlabota pieejamība darbavietām un dažādiem pakalpojumiem, kā arī tiks uzlabots objekta vizuālais stāvoklis.  
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: 2017. gada 26.aprīlis līdz 2017. gada 30.novembris
 • Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
  • Kopējās plānotās izmaksas ir 470 000 EUR
  • Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 70 000EUR
  • Pašvaldības finansējums – 400 000 EUR  
 • Projekta aktivitātes:
  • Būvprojekta izstrāde
  • Gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve no Smiltenes līdz Silvai
  • Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve.
 • Pievienotie dokumenti:
  • 19.04.2017.