Statuss:
Noslēdzies
ape
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.
 • Projekta ID nr. (piešķir finansētājs): Projekts Nr. EST-LAT14 “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local)
 • Projekta iesniedzējs, partneri: 
  • Projekta iesniedzējs: Setomaa lauku pašvaldību apvienība
  • Projekta partneris: Inkubācijas centrs Repina, Vastselīnas pašvaldības dome, Apes novada dome, Smiltenes novada dome.
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir atdzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas veicinās sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.oktobrim.
 • Projekta finansējums: Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 297 402,95 EUR, 85% jeb 252 792,33 EUR no projekta finansē Eiropas Savienība, 44 610,62 EUR projekta partneru līdzfinansējums.
 • Projekta aktivitātes:
  • Projekta vadība un koordinēšana – nepieciešama, lai sasniegtu projekta mērķi noteiktā laikā un budžeta ietvaros.
  • Sabiedrības informēšana – informācija tiks publicēta visu piecu partneru drukātajos medijos un mājas lapās. 
  • Pārrobežu tīklu veidošanai starp Igaunijas un Latvijas vietējiem mājražotājiem, jaunajiem uzņēmējiem, amatniekiem un rokdarbniekiem četrās nozarēs – ogas un augļi, dārzeņi un garšaugi, piena un gaļas produkcija, amatnieki un rokdarbnieki.
  • Mācību ekskursijas un semināri iesaistītajiem dalībniekiem Igaunijā un Latvijā.
  • Kopēja dalība ikgadējos gadatirgos Igaunijā un Latvijā iesaistīto partneru reģionos.
  • Aktīvākie dalībnieki dosies pieredzes apmaiņas un jaunu kontaktu meklēšanas braucienos uz Baltkrieviju, Krieviju un Somiju.
  • Kopīgas brošūras izveide, kurā apkopti visu iesaistīto mājražotāju un amatnieku piedāvājumi divās valodās.
  • u.c.
 • Pievienotie dokumenti:
ape