Statuss:
Noslēdzies
sr
  • Projekta programma: 
    • Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 
    • 3.5.1.2.1. apakšaktivitātē  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.
  • Projekta mērķis: Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves rekultivācija, izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršana un monitoringa sistēmas nodrošināšana izgāztuvē.
  • Projekta aktivitātes: Veikta krautuves pārklāšana ar rekultivācijas segumu 1828m2 platībā, 20cm auglīgās grunts slāņa uzklāšana, novērsta nokrišņu turpmāka nokļūšana pārsegtajos atkritumos, 10cm bieza slāņa izveide teritorijā no kuras nostumti atkritumi. Ir veikta teritorijas apzaļumošana – ierīkots bērzu stādījums 8 rindās pa 54m,  iesēts zālājs 0,64ha platībā. Projekta ietvaros uzstādīts pēcrekultivācijas monitoringam nepieciešamais aprīkojums.Projekta realizācijas rezultātā veikta izgāztuves rekultivācija, novēršot piesārņojuma izplatību 0,385 ha platībā, ierīkoti 3 gruntsūdeņu monitoringa urbumi.
  • Projekta realizācijas laiks: No 20.07.2009.-30.06.2010.
  • Projekta izmaksas: Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 13 160,69, no tām LVL 11 186,59  finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un  LVL 1974,10 ir pašvaldības līdzfinansējums.
  • Pievienotie dokumenti: