Statuss:
Noslēdzies
sr
  • Projekta programma: 
    • Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 
    • 3.5.1.2.1. apakšaktivitātē  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.
  • Projekta mērķis: Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves rekultivācija, izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršana un monitoringa sistēmas nodrošināšana izgāztuvē.
  • Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros ir veikti atkritumu izgāztuves rekultivācijas darbi 1,2 ha platībā un attīrīta no izkaisītajiem atkritumiem izgāztuvei piekļautā teritorija 3,2 ha platībā. Rekultivācijas būvdarbos ietilpa: krūmu ciršana pa perimetru, atkritumu pārvietošana kopējā kaudzē, teritorijas līdzināšana un planēšana, atkritumu blīvēšana kaudzē, tās pārklāšana ar rekultivācijas segumu, auglīgā grunts slāņa izveide krātuves teritorijā, planēšana, teritorijas apzaļumošana, monitoringa urbumu ierīkošana.
  • Projekta realizācijas laiks: No 20.07.2009.-20.07.2010.
  • Projekta izmaksas: Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 18 786,50, no tām LVL 15 968,52  finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un  LVL 2 817,98 ir pašvaldības līdzfinansējums.
  • Pievienotie dokumenti: