Statuss:
Īstenošanā
rty
 • Projekta nosaukums “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā”, Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004
 • Projekta mērķis 
  • Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Raunas pamatskolā, tādējādi samazinot ikgadējo primārās enerģijas patēriņu un sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu. Projekta realizācijas rezultātā uzlabosies arī ēkas tehniskais stāvoklis un tiks rasts sociāli ekonomisks ieguvums, jo tajā būs komfortabli strādāt gan darbiniekiem, gan uzturēties skolēniem.
  • Projekta mērķis un tajā plānotie pasākumi atbilst specifiskā atbalsta mērķim – uzlabot pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot efektīvākos siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošos pasākumus pašvaldības ēku energoefektivitātes un siltumnoturības uzlabošanai.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai 
  • Projekts atbilst Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam vidējā termiņa prioritātei VTP3 “Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība”, rīcības virzienam RV14 “Klimatnoturība un enerģētika” un uzdevumam U54 “Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un atjaunīgo energoresursu izmantošanu”.
 • Projekta aktivitātes
  • Projekta ietvaros, atbilstoši veiktajam energosertifikātam, ir plānots veikt energoefektivitātes uzlabošanas aktivitātes Raunas pamatskolā, kā arī ir plānots uzstādīt atjaunojamos enerģijas komponentus – saules paneļus. Projekta īstenošanas gaitā ir paredzētas šādas galvenās darbības: energosertifikācijas veikšana, būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudziba un būvdarbu veikšana.

      

 • Projekta ilgums Līdz 2025.gada 31.decembrim
 • Projekta finansējums
  • Projekta kopējās plānotās attiecināmās  izmaksas ir 877 874.05 EUR.
  • Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējums 725 515.74 EUR
  • Smiltenes novada pašvaldības finansējums 152 358.31 EUR.
 • Publicitāte