Smiltenes novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – www.smiltenesnovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

 • Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietne  daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.
 • Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:
  • Tīmekļvietnē publicēti video no YouTube un daļa no video ir publicēti saturam bez subtitru izvēles.  Kā turpmāko piekļūstamības alternatīvu redzam aprakstu publicēšanu par video redzamo tiem video, kuri ir bez subtritriem.
 • Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 17.05.2024. Izvērtēšanu veica Komunikācijas nodaļa.
 • Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

 • Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, aicinām rakstīt uz e-pastu: [email protected].

Atsauksmēm un saziņai

 • Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
 • Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.
 • E-pasts:[email protected].
 • Tālrunis: +371 64707588.
 • Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.
 • Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

 • Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Komunikācijas nodaļa.
 • E-pasts: [email protected].
 • Tālrunis: +371 64707588.
 • Pārraugošajā iestādē atbildīgā ir Komunikācijas nodaļa.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

 • Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots [16.05.2024]. Atkārtoti tas pārskatīts [17.05.2024].
 • Šo paziņojumu apstiprināja Andris Lapiņš, Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors.