Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Komisija veic bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu.

Sniedz atzinumu par pirmsskolas izglītības programmu vai atbilstošāko speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4. klasei, vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei, kā arī par ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12. klasei pašvaldības izglītības iestādēs reģistrētajiem izglītojamajiem.

Pakalpojuma pieprasīšana

Komisija izskata jautājumu par atzinuma sniegšanu, ja par izglītojamo ir iesniegti šādi dokumenti:

  • vecāku iesniegums;
  • izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments;
  • ārsta speciālista (atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam) atzinums par izglītojamā veselības stāvokli;
  • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi;
  • psihologa atzinums;
  • izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums;
  • sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā;
  • atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildu dokumenti.

Pakalpojuma saņemšana

Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā izpētes rezultātiem, komisija sagatavo atzinumu par ieteikumu izglītojamajam turpināt izglītību atbilstoši kādai no izglītības programmām un izsniedz to likumiskajiem pārstāvjiem.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ārija Baumane

Logopēde
arija.baumane [at] smiltenesnovads.lv