Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai uz E-adresi, deklarēto dzīvesvietas adresi vai uz norādīto pasta, vai e-pasta adresi. Maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nekustamā īpašuma kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Smiltenes novada pašvaldību.

Pakalpojuma pieprasīšana

Pašvaldībā nepieciešams iesniegt iesniegumu un tam pievienot:

  • īpašuma apliecinošus dokumentus;
  • zemes nomas līgumu.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma saņemšanas, Nekustamo īpašumu nodaļa sagatavos Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un to varēs saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam: 

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Ieva Kalniņa

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore
ieva.kalnina [at] smiltenesnovads.lv