Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Fiziskai vai juridiskai personai, ir iespēja saņemt atkārtoti Smiltenes novada pašvaldības domes, pastāvīgās komitejas un/vai komisijas sēdes protokola izrakstu un/vai lēmumu. Pirmreizējs lēmuma noraksts tiek nosūtīts adresātiem bez papildu dokumentu iesniegšanas.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par dokumenta atvasinājuma izsniegšanu, kurā norādīts dokumenta nosaukums, datums un numurs (ja ir zināms).

Pakalpojuma saņemšana

Atbildīgais speciālists izvērtē iesniegto pieprasījumu un veic nepieciešamā dokumenta sagatavošanu. Pakalpojuma saņemšana atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam:

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Laura Pleša

Nodaļas vadītāja
laura.plesa [at] smiltenesnovads.lv

Diāna Brikmane

Personāla speciāliste, galvenā arhīviste
diana.brikmane [at] smiltenesnovads.lv