Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
 • Pabalstu transporta pakalpojumiem piešķir personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu:
  • personām, kuras vecākas par 80 gadiem;
  • personām, kurām ir veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas izdota izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti;
  • ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti.

Tiek piešķirts speciālā autotransporta, taksometra pakalpojums vai degvielas iegāde, nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādi, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, ja persona neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā un ir deklarējusi dzīvesvietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.

Pabalsta apmērs ir līdz 100 euro gadā nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Lai saņemtu pabalstu transporta pakalpojumiem Sociālajā dienestā ir jāiesniedz:
  • iesniegums;
  • izdevumus pamatojošs maksājuma dokuments;
  • primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir norādīta pabalsta pieprasītāja nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

Pakalpojuma saņemšana

Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendāra gadā par kārtējo gadu un to izmaksā, pārskaitot pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv