Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņem personas, kuras sasniegušas 75, 80, 85, 90, 95 un ik gadu sākot no 95 gadu vecuma.

Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu un valsts un Pašvaldības datu reģistros pieejamām ziņām par personu.

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā izmaksā vai pasniedz, saskaņojot to ar personu, kura ir sasniegusi šo noteikto vecumu, personas dzimšanas dienā vai citā dienā, ja personas dzimšanas diena ir oficiālā brīvdiena vai svētku diena.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv