Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība pieņem lēmumus:

 •  par īpašuma sadalīšanu, atdalot atsevišķu zemes vienību jauna īpašuma veidošanai, un piešķir īpašumam nosaukumu vai adresi;
 •  par īpašumu nosaukuma maiņu;
 •  par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Smiltenes novada pašvaldībā nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  • iesniegums;
  • īpašuma apliecinoši dokumenti.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu saņemšanas Smiltenes novada pašvaldība izskata un pieņem atbilstošu lēmumu Nekustamā īpašuma lietu komisijas sēdē.

Lēmums pieteicējam tiek izsniegts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Jurijs Ronimoiss

Nodaļas vadītājas vietnieks
jurijs.ronimoiss [at] smiltenesnovads.lv