Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par personas miršanas faktu paziņo Dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu, sastāda miršanas reģistru un izsniedz miršanas apliecību. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

  • Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.
  • Paziņojot par miršanas faktu, Dzimtsarakstu nodaļai iesniedz vienu no šādiem dokumentiem:
    • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;
    • tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
    • reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.
  • Ja ir pieejami mirušās personas personu apliecinošie dokumenti (pase, personas apliecība) tie ir jāiesniedz Dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma apstrāde

Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, tiek sastādīts miršanas reģistrs.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc miršanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Ērģele

Nodaļas vadītāja
dace.ergele [at] smiltenesnovads.lv

Kristīne Āboltiņa

Nodaļas vadītājas vietniece
kristine.aboltina [at] smiltenesnovads.lv

Liene Sināte

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece un klientu apkalpošanas speciāliste
liene.sinate [at] smiltenesnovads.lv