Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta ir jāiesniedz Smiltenes novada pašvaldībā decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai atļauts izmantot rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskus krājrezervuārus un septiķus.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

  • Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.
  • Tiem īpašniekiem, kuri iepriekš ir iesnieguši apliecinājumu iepriekšējam reģistra uzturētājam SIA “Smiltenes NKUP”, apliecinājums atkārtoti nav jāsniedz.
  • Apliecinājums atkārtoti jāiesniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts, iegādāts vai notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits).

Pakalpojuma saņemšana

  • Ar apliecinājuma iesniegšanu decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek iekļauta decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā.

Veidlapas un citi dokumenti

Pakalpojuma sniedzējs   Kontakti Transportlīdzekļa marka Transportlīdzekļa reģistrācijas Transportlīdzekļa tips (A – autotransports, T – Traktortehnika) Transportlīdzekļa tvertnes tilpums m3 Piezīmes
SIA “Smiltenes NKUP”

Tālr.: 26182972

E-pasts: [email protected]

Adrese: Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novads

Zetor Proxima HS120

T361TT T ≤ 6 Sabiedrisko ūdenssaim niecības pakalpojumu sniedzējs
Mecedes Benz HD3746 A ≤ 3.2
SIA "LIGZDIŅAS AJ"

Tālr.: 26178183

E-pasts: [email protected]

Adrese: "Ligzdiņas", Apes pagasts, Smiltenes novads

T25 TLP4282 T 1,8  
SIA "JAUNVOSI"

Tālr.: 26116845

E-pasts: [email protected]

Adrese: "Ligzdiņas", Apes pagasts, Smiltenes novads

T25 T3352Ls T 1,8  
SIA "BioVide"

Tālr.: 24555522

E-pasts: [email protected]

Adrese: Terēzes 8 - 3, Rīga

RENAULT MAXITY KI3379 A 3  
Andis Upenieks

Tālr.: 26547556

E-pasts: [email protected]

Adrese: Lejasmālejas, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV4724

New Holland T998AA T 7

Normatīvie akti

Uzziņas par pakalpojumu

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste
sallija.lakina [at] smiltenesnovads.lv