Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Smiltenes novada simboliku lieto, lai veicinātu novada atpazīstamību, to var izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi fiziskas personas un privātpersonas. Simboliku drīkst izmantot atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, iepakojuma dizaina izstrādē, reklāmā tikai ar Pašvaldības atļauju. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju pieņem Pašvaldības Licencēšanas komisija.

Pakalpojuma pieprasīšana

  • Lai saņemtu atļauju simbolikas izmantošanai ir jāiesniedz iesnieguma veidlapa, kurā norāda: 
    • simbolikas izmantošanas mērķa un lietošanas veidu aprakstu;
    • ziņas par katra izstrādājuma veida plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;
    • informāciju par simbolikas izmantošanu komerciāliem mērķiem vai bezpeļņas nolūkā.
  • Iesniegumam pievieno izstrādājuma skici vai parauga attēlu.

 

Pakalpojuma saņemšana

 Atļauju izsniedz uz laiku līdz 2 gadiem un to iespējams saņemt papīrā vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

Uzziņas par pakalpojumu

Santa Brūvere

Juriste
santa.bruvere [at] smiltenesnovads.lv