Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļauja nepieciešama pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu (sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes) vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Atļauja tiek izsniegta bez maksas uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz pieciem kalendārajiem gadiem.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai komersants saņemtu atļauju, Smiltenes novada pašvaldībā nepieciešams iesniegt šādus dokumentus.

  1. Iesniegumu, kurā jānorāda komersanta nosaukums un juridiskā adrese, saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un plānotais apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums kalendārajā gadā, ražošanas vieta (adrese). 
  2. Ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
  3. Telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu.
  4. Informāciju par termiņu, kādā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu saņemšanas Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija izskata komersanta iesniegumu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu.

Atļauja tiek izsniegta bez maksas uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz pieciem kalendārajiem gadiem.

Pēc lēmuma pieņemšanas un atļaujas sagatavošanas par to tiek paziņots pakalpojuma saņēmējam.

Uzziņas par pakalpojumu

Santa Brūvere

Juriste
santa.bruvere [at] smiltenesnovads.lv