Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tiek izsniegta atļauja transportlīdzekļa iebraukšanai un/vai novietošanai stāvēšanai Smiltenes pilsētas teritorijās, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Lai saņemtu atļauju transportlīdzekļa iebraukšanai/stāvēšanai ir jāiesniedz iesnieguma veidlapa, kurā norāda: 
  • fiziskas personas vārdu, uzvārdu un deklarēto dzīves vietu/ juridiskās personas nosaukumu un adresi, kontakttālruni;
  • transportlīdzekļa marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru;
  • iemeslu kāpēc nepieciešama caurlaide,
  • iebraukšanas, apstāšanās un stāvēšanas adresi.
 • Pēc nepieciešamības pievieno vai uzrāda:
  • Zemesgrāmatas akta kopiju;
  • īres līguma kopiju;
  • darba līguma kopiju;
  • invaliditātes apliecības kopiju.

 

Pakalpojuma saņemšana

 Atļauja tiek izsniegta 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un izdota atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam:

 • klātienē;
 • pa pastu norādītajā adresē.

Uzziņas par pakalpojumu

Santa Andersone

Sekretāre
sekretare [at] smiltenesnovads.lv