Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saskaņā ar 2010. gada 13.jūlija MK noteikumiem Nr. 635, Lauku atbalsta dienests (turpmāk - LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – LIZ) ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība ir apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim zeme tiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem vai vismaz vienu reizi tajā ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kuru lauksaimniecības zemes platība ir vismaz 1,00 ha.

Pašvaldība maksāšanas paziņojumus par neapstrādāto lauksaimniecības zemi nosūta kārtēja gada decembra mēnesī.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt papildus aprēķinam par neapstrādāto LIZ zemi, tad mēneša laikā no paziņojuma spēkā stāšanās dienas:
  • jāiesniedz pašvaldībai iesniegums, kurā norāda, kādi darbi veikti zemes vienībā;
  • pašvaldība, pamatojoties uz personas iesniegumu, pieprasa LAD atkārtoti izvērtēt sniegto informāciju par neapstrādāto LIZ, un, ja nepieciešams, LAD vēlreiz apseko zemes vienību.

Pakalpojuma saņemšana

 

 • Pēc atkārtotu datu saņemšanas no LAD Nekustamo īpašumu nodaļa:
  • ja zemes vienība ir kopta, tad veic nekustamā īpašuma pārrēķinu un nosūta vēstuli nodokļa maksātājam par LAD apsekošanas rezultātiem;
  • ja zemes vienība ir nekopta vai aizaugusi, nosūta vēstuli nodokļu maksātājam.

Atbilde tiek nosūtīta atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Ieva Kalniņa

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore
ieva.kalnina [at] smiltenesnovads.lv