Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts tiek piešķirts par personām, kuru pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, un par kurām mirušā ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalstu vienas valstī noteiktās minimālās algas apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai. Gadījumā, ja VSAA izmaksā daļu no apbedīšanas pabalsta, tad pašvaldības Sociālais dienests pabalsta apmēru samazina par VSAA izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Pakalpojuma pieprasīšana

  • Smiltenes novada Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
    • iesniegumu apbedīšanas pabalsta piešķiršanai;
    • miršanas apliecības kopiju (jāuzrāda oriģināls);
    • ja personas miršanas fakts reģistrēts ārvalstī – attiecīgās valsts izsniegta apliecinājuma par personas miršanas faktu kopiju (uzrādot oriģinālu) un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu šī dokumenta tulkojumu valsts valodā;
    • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izdotā lēmuma par apbedīšanas pabalsta atteikumu.

Pakalpojuma saņemšana

Piešķirto apbedīšanas pabalstu izmaksā, pārskaitot pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai pārskaitot uz apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja vai komersanta norēķinu kontu kredītiestādē.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv