Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aizbildnis aizvieto bērnam vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
 • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 • radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
 • radušies citi neatliekami gadījumi.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, Bāriņtiesā iesniedz iesniegumu ar lūgumu un motivāciju iecelt personu par bērna aizbildni. Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:

 • dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
 • informāciju par ienākumiem;
 • psihologa atzinumu.

Pakalpojuma apstrāde

Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas:

 • motivāciju kļūt par aizbildni;
 • ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
 • nodarbinātību;
 • dzīves apstākļus;
 • spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Pakalpojuma saņemšana

Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, Bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona ir atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatra un narkologa atzinumus. Bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.

Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus aizbildņa ģimenē.

 

 

Uzziņas par pakalpojumu

Ineta Buldure

Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīgs
barintiesa [at] smiltenesnovads.lv