Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā

Dalībnieki un rezultāti

Angļu valoda (tiešsaistē)

4. – 6.

7. – 9.

10. – 12.

09.11.2023.

08.11.2023.

03.11.2023.

 

Krievu valoda

8. – 9.

10. – 12.

23.11.2023.

Bioloģija (tiešsaistē)

9. – 12.

30.11.2023.

Filozofija (tiešsaistē)

11. – 12.

01.12.2023.

Vācu valoda (tiešsaistē)

10. – 12.

04.12.2023.

Vēsture (tiešsaistē)

9. un 10. – 12.

08.12.2023.

Fizika (tiešsaistē)

9. – 12.

19.01.2024.

Matemātika

9. – 12.

02.02.2024.

Ķīmija (tiešsaistē)

9. – 12.

11.01.2024.

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

9. – 12.

06.02.2024.

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

5. – 6.

8. – 9.

11. – 12.

05.02.2024.

08.02.2024.

31.01.2024.

Matemātika

5. – 8.

08.03.2024.

Angļu valoda

2.

3.

20.03.2024.

20.03.2024.

Latviešu valoda

4.

20.03.2024.

Matemātika

1.-3.

18.04.2024.

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2022./2023.m.g.

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā

Dalībnieki

Rezultāti

Angļu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

03.11.2022.

Bioloģija (tiešsaistē)

9.-12.

30.11.2022.

Informātika (tiešsaistē)

8.-12.

16.01.2023.

Vācu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

05.12.2022.

Vēsture (tiešsaistē)

9. un 10.-12.

09.12.2022.

Fizika (tiešsaistē)

9.-12.

20.01.2022.

Matemātika

9.-12.

03.02.2022.

Ķīmija (tiešsaistē)

9.-12.

12.01.2023.

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

9.-12.

07.02.2023.

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

8.-9.

09.02.2023.

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

11.-12.

01.02.2023.

Matemātika

5.-8.

10.03.2023.

Sākumskola

1.-4.

09.05.2023.

 

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022. m. g.

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā

Dalībnieki

Rezultāti

Angļu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

03.11.

Bioloģija (tiešsaistē)

9.-12.

25.11.

Krievu valoda (tiešsaistē)

8.-12.

2.12.

Vācu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

6.12.

Vēsture (tiešsaistē)

9. un 10.-12.

9.12.

Fizika (tiešsaistē)

9.-12.

14.01.

Matemātika

9.-12.

21.01.

Ķīmija (tiešsaistē)

9.-12.

01.02.

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

9.-12.

08.02.

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

8.-9.

09.02.

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

10.-12.

21.02.

Matemātika

5.-8.

01.04.

 

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021. m. g.

Mācību priekšmets

Klase

Olimpiādes norises laiks – 2. posms novadā

Dalībnieki

Rezultāti

Angļu valoda (tiešsaistē)

10.-12.

04.11.

Bioloģija (tiešsaistē)

9.-12.

26.11.

Vēsture (tiešsaistē)

9. un 10.-12.

10.12.

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

8.-9.

04.01.

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

11.-12.

18.01.

Fizika (tiešsaistē)

9.-12.

15.01.

Ķīmija (tiešsaistē)

9.-12.

02.02.

Matemātika (tiešsaistē)

9.-12.

29.01.

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

9.-12.

09.02.

Matemātika (tiešsaistē)

5.-8.

26.02.

Smiltenes novada sacensības “Rēķini galvā”

1.-12.

2020. gads