Komisijas galvenie uzdevumi

 • Atļaujas (licences) izsniegšana juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un/vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.
 • Atļaujas izsniegšana šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai.
 • Attiecīgās licences, licences kartītes vai atļaujas pārreģistrācija uz jaunu termiņu, derīguma apturēšana uz laiku, apturētas speciālās atļaujas (licences) derīguma atjaunošana vai anulēšana.

Komisijas sastāvs 

 • Komisijas priekšsēdētājs: 
  • Edgars Avotiņš, pašvaldības domes priekšsēdētājs. 
 • Komisijas locekļi: 
  • Edgars Roslovs, Izglītības pārvaldes vadītājs;
  • Mārtiņš Ulāns, pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos;
  • Iluta Apine, pašvaldības domes deputāte, Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja.

Komisiju sēdes

Sēdes darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk