Konkursa mērķis – ir atbalstīt aktivitātes, ko organizē pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā.

 • Konkursā projekta pieteikumus var iesniegt:
  • juridiskas vai fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji vai, kas projekta apstiprināšanas gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicēji vai komersanti.
 • Projektu ideja:
  • kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojoši projekti, kuru realizācija notiek Smiltenes novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam.
 • Konkursā tiek atbalstīti:
  • koncerti un festivāli;
  • teātra, kino un deju izrādes;
  • izstādes, mākslas plenēri;
  • izglītojošas un inovatīvas ekspozīcijas valsts un vietējas nozīmes kultūrvēstures objektos, publiskajās teritorijās;
  • novada kultūrvēsturiskā mantojuma objektu izpēte, to kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšana;
  • novada ievērojamo personību dzīves un darba gaitu izpēte, piemiņas vietu apzināšana, saglabāšana Smiltenes novada teritorijā;
  • kultūrmantojuma digitalizācija;
  • radošās darbnīcas;
  • kultūrizglītojošas programmas un lekcijas;
  • literārie pasākumi;
  • kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana;
  •  novadu (tai skaitā cilvēku, kolektīvu, uzņēmumu) reprezentējošu videofilmu uzņemšana;
  • audio vai videoierakstu veikšana;
  • gadskārtu svētku un latvisko tradīciju popularizēšanas pasākumi.
 • Konkursā finansējums netiek piešķirts:
  • ārvalstu braucieniem;
  • politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumiem;
  • pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
  • organizāciju administratīvajām izmaksām un materiāli tehniskās bāzes papildināšanai;
  • projektu pieteicējiem, kas nav iesnieguši atskaites par iepriekšējo gadu konkursos atbalstītiem un realizētiem Pasākumiem;
  • pasākumiem, kuri realizēti līdz izsludinātā Konkursa noslēgumam.
 • Līdzfinansējums: 
  • viena pasākuma īstenošanai var saņemt pašvaldības līdzfinansējums līdz 2000,00 EUR, ne vairāk kā 90% no kopējām pasākuma izmaksām.
 • Projektu ideju pieteikšana un konkursa norise:
  • konkurss tiek izsludināts ne biežāk kā divas (2) reizes gadā; 
  • pieteikumu iesniegšana notiek pašvaldības izsludinātajā termiņā; 
  •  
 • Konkursa nosacījumi un pieteikumu iesniegšanas kārtība:

 

Konkursa izsludināšana 2024. gadā
 • Pieteikumu iesniegšana līdz 14. aprīlim (1. kārta).

Kultūras un tūrisma pārvalde

ktparvalde [at] smiltenesnovads.lv

Pirmajā kārtā atbalstītie projekti 

 1. Projekts “Alejas svētki”, biedrība “Vilkmuiža 2011”, piešķirts līdzfinansējums 752,98 EUR.
 2. Projekts “Festivāls Madaras 2023”, iesniedzēja Madara Kalniņa, piešķirts līdzfinansējums 1213 EUR.
 3. Projekts “Latvijas laikmetīgās mākslas centra starptautiskā Vasaras skola 2023”, biedrība “Latvijas laikmetīgās mākslas centrs”, piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR.
 4. Projekts “Erudīcijas un jautro mirkļu spēle “Apslēptās zināšanas” turpinājums”, iesniedzēja Santa Kļaviņa - Dukaļska, piešķirts līdzfinansējums 1392,70 EUR.
 5. Projekts “Elīnas Zālītes 125. dzimšanas dienas svinības”, biedrība “Apes jauniešu klubs “Sliedes””, piešķirts līdzfinansējums 1800 EUR.

Otrajā kārtā atbalstītie projekti

 1. Projekts “Ģimenes dienas koncerts un radošas darbnīcas 2024. gada maijā”, Madara Kalniņa, piešķirts līdzfinansējums 1358,92 EUR.
 2. Projekts “Kāzas Palsmanē”, biedrība “Māsas Veronikas”,  piešķirts līdzfinansējums 1387,10 EUR.  
 3. Projekts “Tradicionālās kokles spēles apguves programma un koncerts”, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR. 
 4. Projekts “Vēstures glabātāji”, "I.U.Skaņa”, piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR. 
 1. Projekts “Radošā pēcpusdiena “Ciemos pie Elīnas Zālītes””, biedrība “Apes jauniešu klubs “Sliedes””, piešķirts līdzfinansējums 1105,00 EUR.
 2. Projekts “Palsmanes muižas dienas”, biedrība “Spēkavots”, piešķirts līdzfinansējums 1654,86 EUR.
 3. Projekts “Smiltenes futbola vēstures grāmatas izdošana”, biedrība “Futbola klubs “Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 2000,00 EUR.
 4. Projekts “Šeit un tagad”, biedrība “Vītolēni”, piešķirts līdzfinansējums 1678,72 EUR.
 5. Projekts “Arheoloģiskā tērpa darināšanas meistarklases”, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 1950,00 EUR.
 6. Projekts “Tepera stāsts”, IU “Skaņa”, piešķirts līdzfinansējums 2000,00 EUR.
 7. Projekts “Ripo, saulīt!”, biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, piešķirts līdzfinansējums 1799,00 EUR.
 8. Projekts “Erudīcijas un jautro mirkļu spēle “Apslēptie dārgumi””,  S.Kļaviņa – Dukaļska, piešķirts līdzfinansējums 1970,00 EUR.
 1. Projekts “Fotogrāmata “Gaujiena gadalaikos”, biedrība “Ravels”, piešķirts līdzfinansējums 1888,20 EUR.
 2. Projekts “Palsas laiks”, I. Zaharčuka, piešķirts līdzfinansējums 1413,50 EUR.
 3. Projekts “Māra Leja mūzikā un dejā”, IU “Skaņa”, piešķirts līdzfinansējums 1950,00 EUR.
 4. Projekts “Palsmane – Rīga – Ņujorka mūziķes Annijas Vītolas dzīves lappusēs”, I. Zaharčuka. piešķirts līdzfinansējums 1625,00 EUR.
 5. Projekts “Audiogids Smiltenē”, SIA “S – Visual”, piešķirts līdzfinansējums 1999,99 EUR.
 6. Projekts “Smiltenes futbola vēstures izpēte”, biedrība “Futbola klubs “Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 1734,84 EUR.
 7. Projekts “Smiltenes novada deju raksti”, biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 1443,10 EUR.
 8. Projekts “Smiltenes bundzinieki”, biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 1071,00 EUR.
 9. Projekts “Puķītes”, biedrība “Apvedceļš”, piešķirts līdzfinansējums 648,00 EUR.
 1. Projekts “Tūrisma piedāvājums Smiltenes kultūras mantojuma popularizēšanai”, biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR. 
 1. Projekts “Atrodi Pūķus Pūķos”, iesniedzējs I. Zaharčuka, piešķirts līdzfinansējums 1500 EUR. 
 2. Projekts “III Tautas mūzikas festivāls Madaras 2020”, iesniedzējs M.Kalniņa, piešķirts līdzfinansējums 1300 EUR. 
 3. Projekts “Grāmata “Padomju cilvēka piezīmes””, SIA “Medija Pro”, piešķirts līdzfinansējums 1385,00 EUR.  
 4. Projekts “Nošu izdevums. Grāmata “Jānis Krūmiņš – Dziesmas””, J.Krūmiņš, piešķirts līdzfinansējums 400,00 EUR. 
 5. Projekts “Grāmata “Viņi bija tur””,  L. Klāva, piešķirts līdzfinansējums 415,00 EUR.