Komisijas galvenie uzdevumi

  • Izvērtēt  saņemtos pieteikumus atbilstoši konkursa „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” vērtēšanas kritērijiem.
  • Sagatavot lēmumprojektu par konkursa rezultātiem un komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē.

Komisijas sastāvs  

  • AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" pārstāvis;
  • LIAA Valmieras biznesa inkubatora pārstāvis;
  • Smiltenes novada uzņēmēju pārstāvis;
  • Smiltenes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvis;
  • Smiltenes novada pašvaldības finanšu nodaļas pārstāvis;
  • Smiltenes novada pašvaldības domes deputāts;
  • Smiltenes novada pagasta pārvaldes vadītāju pārstāvis.

Komisiju sēdes

Sēdes darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk