Sabiedrības līdzdalība Sports
a

ESF projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā " (Nr.9.2.4.2/16/I/052)  

Aicinām apmeklēt zumbas nodarbības Smiltenē un Grundzālē. Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, zumbas nodarbības notiks ārā. To mērķis ir uzlabot fizisko un emocionālo pašsajūtu un aicināt iedzīvotājus piedalīties fiziskajās aktivitātēs.

Nodarbības notiks :

  • Trešdienās 7.,14.,21. un 28.jūlijā plkst. 19:00 sporta un atpūtas kompleksa “Teperis” stadionā, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts;
  • 1. jūlijā plkst. 19:00 Grundzāles estrādē, Tilta iela 5, Grundzāle.. 

Iepriekšējā pieteikšanās nodarbībai ir obligāta, zvanot vai rakstot ziņu lietotnē WhatsApp trenerei Sandrai Taubei uz tālr.: 29605543.

 

Informāciju sagatavoja

Zelma Mičule

 Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja